Giới thiệu sản phẩm| XEM TIẾP |
  • LTL-06XEM TIẾP>>
  • LTL-03XEM TIẾP>>
  • LTL-01XEM TIẾP>>
  • Về Litelon

    Công ty TNHH sản phẩm kim loại Litelon là nhà sản xuất chuyên thiết kế, sản xuất và tiêu thụ kệ chứa hàng trong trung tâm mua sắm, kệ chứa hàng siêu thị, kệ chứa hàng trong cửa hàng tiện lợi, các thiết bị đồng bộ có liên quan khác.

    Nhà máy đặt tại khu công nghiệp ...XEM TIẾP>>

    Nhà sản xuất chuyên nghiệp của kệ